Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Knitsamore.com pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc. Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii. Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Knitsamore.com se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Knitsamore.com.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. Knitsamore.com certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare.

Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

  • dreptul de a cere Knitsamore.com sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  • dreptul de a cere Knitsamore.com sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
  • dreptul de a cere Knitsamore.com sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
  • dreptul de a cere Knitsamore.com sa inceteze expedierea de mesaje promotionale.

 

 

  • No products in the cart.